Despre clasificarea medicmentelor

Într-o lume în care cercetarea și dezvoltarea medicamentelor progresează rapid, clasificarea și reglementarea acestora reprezintă aspecte esențiale pentru asigurarea eficacității, siguranței și accesului la tratamente medicale adecvate. În acest context, codurile ATC (Anatomical Therapeutic Chemical), codurile CIM (Clasificarea Internațională a Maladiilor) sunt instrumente-cheie utilizate la nivel global pentru identificarea și clasificarea medicamentelor. Aceste coduri sunt fundamentale pentru industria farmaceutică, cercetători, medici și autoritățile de reglementare în gestionarea eficientă a medicamentelor și promovarea sănătății publice.

Codurile ATC reprezintă un sistem de clasificare și codificare dezvoltat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și utilizat pe scară largă în întreaga lume. Aceste coduri sunt structurate pe cinci niveluri, care permit identificarea precisă a medicamentelor în funcție de proprietățile lor terapeutice, anatomice și chimice. Primul nivel, nivelul anatomic, descrie clasa principală a medicamentului în funcție de sistemul organelor asupra căruia acționează. Urmează nivelul terapeutic, care indică scopul principal al medicamentului (de exemplu, anticoagulant, antiinflamator, antidiabetic etc.). La nivelul chimic, codurile ATC identifică grupul farmacologic și substanțele active. Această clasificare detaliată facilitează monitorizarea utilizării medicamentelor și analiza datelor epidemiologice la nivel global.

Codurile CIM sunt un sistem standard de clasificare a maladiilor și problemelor de sănătate dezvoltat de Organizația Mondială a Sănătății. Aceste coduri permit clasificarea și codificarea uniformă a diferitelor afecțiuni medicale, ceea ce facilitează colectarea, analiza și compararea datelor medicale la nivel internațional. Codurile CIM sunt utilizate în diagnosticare, cercetare medicală, monitorizare epidemiologică și sisteme de plată a asigurărilor de sănătate. Ele sunt actualizate periodic pentru a reflecta noile cunoștințe medicale și pentru a răspunde schimbărilor în practica medicală.