Despre codurile COR

Codurile COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) reprezintă un instrument cheie utilizat pentru clasificarea ocupărilor și reglementarea pieței muncii. Aceste coduri sunt fundamentale pentru instituțiile guvernamentale, angajatori, angajați și alte părți interesate în dezvoltarea și gestionarea forței de muncă. Codurile COR reprezintă un sistem de clasificare și codificare a ocupărilor dezvoltat în România, în conformitate cu …

Despre clasificarea medicmentelor

Într-o lume în care cercetarea și dezvoltarea medicamentelor progresează rapid, clasificarea și reglementarea acestora reprezintă aspecte esențiale pentru asigurarea eficacității, siguranței și accesului la tratamente medicale adecvate. În acest context, codurile ATC (Anatomical Therapeutic Chemical), codurile CIM (Clasificarea Internațională a Maladiilor) sunt instrumente-cheie utilizate la nivel global pentru identificarea și clasificarea medicamentelor. Aceste coduri sunt …

Despre Licențele Creative Commons

Organizația non-profit Creative Commons, cu ajutorul licențelor furnizate, facilitează partajarea lucrărilor proprii de către autori, în vederea liberei circulații a informațiilor. După ce a fost tradus în română licența Creative Commons 4.0, Secretariatul General al Guvernului recomandă utilizarea acestuia pe siteul data.gov.ro, mai ales că, folosind această licență se asigură interoperabilitatea la nivel european între …