Datele firmelor, structura de propietate al acestora

Bineînțeles că suntem curioși, ce se ascunde sub denumirile firmelor numeroase din țară și nu numai. Pe de altă parte, nimeni nu vrea ca mișcările financiare proprii să fie pe văzul lumii, normal. Este de înțeles, deci, că informațiile financiare costă, așa vede și statul român prin Oficiul Național al Registrului Comerțului.

De recent, se pare că se va schimba această atitudine. Vorbim așadar, despre date din domeniul societăți și structura de proprietate a acestora, acestea fiind date cu valoare ridicată după Directiva (UE) 2019/1024, directivă transpusă în legislația națională de Legea nr.179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public.

Ce vedem în anexa Legii de transpunere sus-menționată? Că domeniul societăți și structura de proprietate a acestora cuprinde în primul rând informațiile culese de ONRC, mai exact, punctul 6. litera a) din Anexa Legii le enumerează:

6. Domeniul societăți și structura de proprietate a acestora:

a) registrul comerțului (firma și forma juridică a persoanelor fizice și juridice înregistrate în registrul comerțului; sediul social/profesional, iar, în cazul sucursalelor, și statul membru în care este înregistrată societatea care a deschis sucursala în România; sucursalele deschise în alt stat membru, inclusiv firma, numărul de înregistrare, EUID și statul membru în care este înregistrată sucursala; starea; pagina de internet, dacă există; reprezentanții legali ai persoanelor juridice și dacă aceștia sunt îndreptățiți să acționeze împreună sau separat, precum și reprezentantul întreprinderii familiale);

Adică, Directiva consacră structura de proprietate a societăților ca fiind date cu valore ridicată, a căror circulație aduce beneficii sociale însemnate, date care trebuie să fie puse la dispoziție gratuit, în format bulk, prin API-uri etc. Legea însă, în enumerarea din Anexă menționează numai reprezentanții legali ai societăților, ceea ce nu acoperă structura de proprietate a acestora. Poate acest lucru va fi lămurit de o metodologie de aplicare a legii, până atunci, rămâne de văzut dacă așteptăm soluția de la instituțiile în chestiune, sau folosim de ex. informațiile din Monitoarele Oficiale partea IV.

De altfel, multe instituții, surse de date cu valoare ridicată vin în întâmpinarea celor interesați, și publică date în formate, metode corespunzătoare cerințelor Legii nr.179/2022, de ex. în cazul de față al datelor firmelor: Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției sau ONRC (corespunde parțial).